Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2017

yoursweetlipsbaby
14:20
2018 ebbb 420
Reposted frompustemysli pustemysli viaSilentForest SilentForest

July 07 2015

yoursweetlipsbaby
14:50
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
yoursweetlipsbaby
14:49
7604 0ac8 420
Reposted fromlittlefool littlefool viadeadairspace deadairspace
yoursweetlipsbaby
14:49
Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
— Rouge
Reposted fromitwaslove itwaslove viawiecznosci wiecznosci
yoursweetlipsbaby
14:49
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
yoursweetlipsbaby
14:47
8952 0178 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadominikm dominikm
yoursweetlipsbaby
14:47
yoursweetlipsbaby
14:47
8152 5ada 420
Barcelona
Reposted frompeper peper
yoursweetlipsbaby
14:46
"- W kółko słyszę tylko: "kobiety nie wiedzą czego chcą".
Wiedzą, kurwa. Oczywiście, że wiedzą. Wiedzą lepiej od ciebie. Problem w tym, że gdyby zaczęły sięgać po to, czego naprawdę potrzebują, mogłoby się okazać, że ty niekoniecznie jesteś na tej liście. "
— "Myślenie jest erotyczne"
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viaKacSousse KacSousse
yoursweetlipsbaby
14:45
8156 b8e8 420
Reposted frompeper peper
yoursweetlipsbaby
14:45
3527 5889 420
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viaKacSousse KacSousse
yoursweetlipsbaby
14:45
8150 416a 420
Reposted frompesy pesy viaOnlyGreen OnlyGreen
yoursweetlipsbaby
14:45
8148 8c3d 420
Reposted frompesy pesy viaOnlyGreen OnlyGreen
yoursweetlipsbaby
14:44
1250 6c66 420
Reposted fromcloouds cloouds viablackcat blackcat
yoursweetlipsbaby
14:44
yoursweetlipsbaby
14:44
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
yoursweetlipsbaby
14:44

Myślisz, że masz jakiś wybór czy go kochać, czy nie. Ale nie masz. Już zdecydowałaś.

— Amber L. Johnson
Reposted fromoutcat outcat viablackcat blackcat
yoursweetlipsbaby
14:43
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacalineczka calineczka
yoursweetlipsbaby
14:41
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamessclew messclew
yoursweetlipsbaby
14:39

bookshelfporn:

The Old Butcher’s Bookshop - Paris

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viacalineczka calineczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl